Category: Europe.
Droit pénal belge

La publication de la première partie de MobileLaw est un fait! Avec le module Droit pénal belge vous recevez accès à la plus importante législation de cette matière, contenant e.a. le Code pénal complet, le Code d’instruction criminelle, la loi relative à la protection de la vie privée, la loi relative à la sécurité lors […]

Belgisch Strafrecht

De publicatie van het eerste deel van MobileLaw is een feit! Met de module Belgisch Strafrecht krijgt u toegang tot de belangrijkste wetgeving inzake deze materie, met onder meer het volledig Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering, de privacywet, voetbalwet, wapenwet, wetten inzake politie, veiligheid, bewaking, gevangeniswezen, wegverkeer, wetgeving gemeentelijke administratieve sancties… en nog zo veel […]